https://www.high-endrolex.com/11

https://www.high-endrolex.com/11

Lekcje edukacyjne dla uczniów

Lekcje edukacyjne dla uczniów

Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne dla naszego środowiska są drzewa oraz przekazanie w nowoczesny, atrakcyjny dla młodych ludzi sposób wiedzy na temat drzew jako elementów ekosystemu. Środowisko drzewa obejmuje kilkaset organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów. Poznanie go jest fascynującą przygodą, a w połączeniu z aktywnością fizyczną przyczynia się do skutecznego nabycia wiedzy i wypracowania pozytywnych postaw ekologicznych.

W szczególności lekcja edukacyjna obejmuje:

  • Rozpoznawanie drzew
  • Rozumienie znaczenie drzewa w środowisku
  • Uczenie szacunku dla przyrody, w szczegolnosci drze; rozwijanie świadomości znaczenia drzew w przyrodzie i sposobów ich
  • Bezpośredni kontakt ze środowiskiem drzew (także poprzez przebywanie w jego koronie)
  • Rozwijanie umiejętności oceny ryzyka związanego z samodzielną wspinaczką, nauka bezpiecznego zachowania w grupie, w tym ochrona osób i drzewa w roli placu zabaw

Lekcja obejmuje ok. 3 godzinny (godziny lekcyjne) warsztat w terenie dla grup ok. 10 osobowych prowadzonych przez nauczyciela. (Więkze grupy wymagajądostosowania programu).

Warsztat obejmuje:

  • Lekcję teoretyczną w terenie nt. drzew zakończoną prostym testem wiedzy (Ok. 30-40 minut) realizowana przez dendrologa lub arborystę
  • Tree climbing – bezpieczną wspinaczkę na drzewo pod okiem wykwalifikowanych facylitatorów (certyfikat Tree Climbers International – organizacji założonej w USA) = uczniowie będą mieli szansę wspiąć się na drzewo technikami linowymi w bezpiecznych uprzężach i kaskach (Ok. 60 minut) i obserwowac budowę i życie drzewa podczas pobytu na nim.
  • Podsumowanie warsztatu - test wiedzy obejmujący m.in. ocenę bezpieczeństwa wspinaczki na linach oraz wrażenia podczas pobytu na drzewie.

Lekcje edukacyjne odbywamy w parkach wrocławskich lub po uzyskaniu zgody lokalnych władz/ zarządców zieleni w innych miejscowościach.