https://www.high-endrolex.com/11

https://www.high-endrolex.com/11

Kurs wspinaczki drzewnej do pracy na drzewach

Kurs wspinaczki drzewnej do pracy na drzewach

Pielęgnacja drzew nie może szkodzić drzewu dlatego w Polsce nie akceptuje się  pracy w drzewołazach na drzewach żywych. Arborysta może uzyskać dostęp do korony wysokich drzewm albo technikami linowymi, albo z podnośnika. W wielu miejscach wspinaczka na drzewo jest jedynym sposobem na dostęp do korony bezpieczny dla otoczenia. Praca może być jednak trudna i niebezpieczna, bo wymaga wspinania się na drzewa nie zawsze w pełni stabilne i zdrowe. Arborysta używający technik wspinaczki linowej musi być przygotowany na zapewnienie ochrony dla siebie ale też musi umieć pomóc innym współpracownikom.

Dla tych osób mamy kurs do pracy na drzewach pozwalający na bezpieczny i nieinwazyjny dostęp do drzewa. Obejmuje on m.in. techniki DRT, SRT, ratownictwo z drzewa. Kursanci poznają także podstawy posługiwania się narzędziami do pracy na drzewach typu piły ręczne, rigging oraz elementy montażu wiazań elastycznych. Kurs jest przede wszystkim praktyczny, większość czasu spędzana jest na drzewie.

Małe grupy (zwykle do 4 osób na instruktora) pozwalają na dobrą opiekę dla każdego z kursantów. Na koniec kursu każdy z uczestników musi wykazać się umiejętnościami w teście wewnętrznym. Dostaje wtedy certyfikat ukończenia kursu uprawniający do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Polskie Szkoły Arborystyki.

Uczestnicy kursu spędzają 3-4 dni na kursie zasadniczym, nastepnie mogą wziać udział w 1-dniowym bezpłatnym warsztacie przypominającym.

Szczegóły Kursu wspinaczki do pracy na drzewach tutaj!